Serving Children from Norwalk and Stamford

ADMISSIONS DATES/DEADLINES

November 13, 2023

Applications and off-entry wait list become available on-line for students in grades K-8

December 14, 2023

Round 1 Admissions closes for new students. We encourage you to apply as soon as it opens as space is limited.

January 12, 2024 - Supporting Documents

Submit all of the Supporting to Horizons via email to Admissions@horizonskids.org, or in person or by mail at 635 Frogtown Road New Canaan, CT 06840. 

Virtual Visits

During the week of January 22, 2024 families and students may be asked to meet virtually with members of the Horizons admissions team

FECHAS/PLAZOS DE ADMISIÓN

13 de noviembre del 2023

Applications and off-entry wait list become available on-line for students in grades K-8

14 de diciembre del 2023

Round 1 Admissions closes for new students. We encourage you to apply as soon as it opens as space is limited.

12 de enero del 2024 - Documentos de Respaldo

Submit all of the Supporting to Horizons via email to Admissions@horizonskids.org, in person or by mail at 635 Frogtown Road New Canaan, CT 06840

Virtual Visits

During the week of January 22, 2024 families and students may be asked to meet virtually with members of the Horizons admissions team

DAT/DAT LIMIT POU ADMISYON

13 novanm 2023

Aplikasyon ak Lis Datant yo ap ouvri sou sitwèb la pou preyme wonn an: www.horizonskids.org/apply/ 

14 desanm 2023

Preyme wonn an fèmen pou nouvo elèv yo. Nou ankouraje w aplike bonè paske espas yo limite

12 janvye 2024 - Dokiman Sipò

Voye tout dokiman sipò yo bay Horizons pa imèl nan Admissions@horizonskids.org, oswa an pèsòn oswa pa lapòs nan 635 Frogtown Road New Canaan, CT 06840.

Vizit Vityèl

Pandan semèn 22 janvye 2024 la nou kapab mande fanmi yo ak elèv yo pou rankontre avek ekip admisyon Horizons la nan yo reyinyon vityèl